Vysvětlení

Vážené dámy a vážení pánové,

jako podnik střední velikosti pociťujeme odpovědnost a závazek, aby naše výkony splňovaly všeobecně uznávané etické zásady a stávající zákony. Jsou to:

  • Svobodná volba pracoviště
  • Zákaz dětské práce
  • Zákony o pracovní době
  • Přiměřená mzda a sociální dávky
  • Zákaz diskriminace
  • Svoboda sdružování
  • Bezpečnost na pracovišti
  • Dodržování ekologických a etických směrnic
  • Všeobecné dodržování zákonů, zejména protikorupčních směrnic

Prohlášení o minimální mzdě

 

S ohledem na ručení podle zákona o minimální mzdě a s ohledem na zde zakotvené povinnosti chování, jejichž nedodržení podléhá peněžním sankcím, se na nás neustále obracejí smluvní partneři, kteří nám zadali zakázky. V těchto dopisech je zpravidla požadováno, abychom potvrdili, že v naší společnosti vyplácíme mzdy v souladu se zákonem o minimální mzdě. Naše společnost se samozřejmě chová podle zákona a vyplácíme našim zaměstnancům mzdy přesně podle zákonných předpisů a navíc podle smluvních dohod.

Chtěli bychom naše smluvní partnery ujistit, že dodržujeme příslušné předpisy s následujícím zajištěním.

 

Zajišťujeme vám následující:
V naší společnosti jsou všem zaměstnancům vypláceny mzdy, odpovídající zákonným požadavkům na minimální mzdu. Tyto mzdy jsou samozřejmě přesně vypláceny našim zaměstnancům. Podle §19 zákona o minimální mzdě nejsme vyloučeni z udělování veřejných zakázek.