HEB > Firma > Firma

Firma

Návrh a výrobu vysoce kvalitních hydraulických válců

Podle motta „Válce na míru“ vyrábíme od 1980 let hydraulické válce dle standardu HEB a speciální provedení vyladěná přímo na příslušné požadavky zákazníků. Naši prodejci jsou v těsném kontaktu se zákazníkem a předávají nám cenné podněty pro inovace v oblasti konstrukce. Neboť ze speciálních válců lze často vyvinout standardní výrobek HEB. Přitom je v popředí vysoký standard kvality našich výrobků.

Výroba hydraulických válců

Se zohledněním systému managementu kvality certifikovaného již v roce 1996 dle DIN EN ISO 9001 vyrábíme hydraulické válce

- kruhové a blokové konstrukce
- se signálním účinkem
- s integrovanými systémy pro odměřování dráhy
- s externím snímáním zdvihu
- s mechanickým blokováním.

Vsadili jsme na mnoholetý kádr čítající více než 70 vysoce kvalifikovaných a motivovaných pracovníků a pracovnic. Jejich dovednost a připravenost k nasazení jsou důležitými předpoklady pro rychlou a pružnou reakci při výrobě našich produktů.

Kvalitní

Úzká spolupráce úseků poradenství, konstrukce a výroby v kombinaci s nasazením nejmodernějších technologií, CNC techniky a automatizace zaručuje efektivní pracovní klima. Kvalitní výchozí materiály garantované standardy kvality našich subdodavatelských a kooperujících firem jsou dalšími faktory na cestě k výrobku dle standardu HEB.